Pilar

 

Vi gör pilar också

 

 

 De historiska pilar vi gör (800-1000 talet)  görs för hand, pilarna görs i cederträ med kalkonfjädrar i olika färger. 

* Eng

* The historical arrows we do (800-1000 s) are handmade, made of cedar arrows with turkey feathers in different colors.

 

 

 

 

Efter lindningen som lindas med vaxad lintråd så stryks lindningen med en mat båtlack, detta ökar hållfastheten regält.

* After the winding is done with waxed linen thread we varnished the winding with matt boat varnish for better strength

 

 

 

 

 

 

Nästa steg är att tapera den andra änden så spettsarna kan limmas dit. Vi använder ett 2 komponetlim.

* Next is to fix the other end so we can glued on the tips there. We use 2 componet glue

 

 

 

 

Fältspettsar på dessa. 

* Field tips on these

 

 

 

 

Historisk pilar med fältspets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historisk pilar med fältspets kostar 130 skr/st

* Historical arrows with field tip costs 130 skr/piece

 

 

 

 

 

 Historisk pil med fältspets & hornnock

 

Historisk pil hornnock 160skr/st

 *Historical arrow with field tip and hornnoch

 

 

 

Även specialbeställningar som denna.

 

Material för att göra lite snabbare pilar med sk insattser

*Materials to make a little faster arrows with inserts

 

 

 

 

Pilarna med insattser kostar 130:- st plus den spets man vill ha.

*The arrows with inserts costs 130: - pc plus the tip you want.

 

 

 

 

 

 

 

Pris på spetsar från vänster: 10:-, 60:-, 60:- / st

*Price from the left: 10 skr, 60 skr, 60 skr /pc

 

 

2 st Judo spetsar 100:-

*2 Judo tips 100 skr

 

Eller har du egna spettsar, kontakta oss så kommer vi överens.

*Or do you have your own tips, mail us an we will make a nice deal.

 

 

Det går att få lite andra spetsar också, dessa spetsar måste ibland specailbeställas.

 

* But you can get some other tips as well, tips like these we need specail order somtimes.

 

 

 

Historisk pil med jaktspets  kostar 180:-/st

Historical arrow with hunting-tips cost 180 skr/piece

 

 

 

  Här nedan har ni en tabell som visar hur starka pilar man behöver till olika styrkor på bågar osv

Below you have a table that shows how strong the arrows you need different strengths of bows, etc.

 

Nu även till Armborst (Bultar)

* Crossbowarrows

 

 

Pilarna till armborsten görs på samma sätt som pilarna till pilbågarna 

Vi har även andra färger på fjädrar, fråga vad vi har i lager.

 

The arrows to the crossbow is made in the same way as the arrows to the bows, 

We also have other colors on feathers, ask what we have in stock.

Bultarna i utförande kostar 110:-/st, 110 skr/bolt

                                                                

Eller har du egna spettsar, kontakta oss så kommer vi överens.

*Or do you have your own tips, mail us an we will make you a nice deal.

 

 Frakt tillkommer på alla köp, natuligtvis sampackar vi.

* + Shipping on all purchases

  

 

 

 

 

Mer bilder kommer eftersom.

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)